Významné stavby

ŽIDLOCHOVICE – odvodnění komunikace

                   
Zhotovení 2 uličních vpustí s navrtávkou do hlavního kanalizačního řadu plastovým korugovaným potrubím DN400 z důvodu nedostatečného odvodnění stávající dlážděné komunikace. Zhotovení přilehlého chodníku s asfaltovým povrchem.
Zhotovení odvodňovacích žlabů napříč komunikací s napojením do stávající kanalizace.
    Uvodní-fotoZ                
                     
MŠ KOPERNÍKOVA – zámková dlažba                     
Zhotovení nových chodníků, hřiště, příjezdové komunikace a okapových chodníků ze zámkové dlažby, vč. jejich odvodnění osazením dvorních vpustí s napojením do stávající kanalizace, po rekonstrukci vnitřní ležaté kanalizace v areálu MŠ školky ELPIS v Brně-Židenicích. Nově zatravnění celé okolní plochy komunikací ve výměře cca 1000 m2.    Uvodni-fotoMk                
                     
MŠ KÁRNÍKOVA – zámková dlažba                     
Zhotovení nových chodníků, příjezdové komunikace a odstavných stání ze zámkové dlažby v areálu MŠ Kárníkova v Brně-Řečkovicích při výstavbě nového hracího centra v areálu školky.    uvodKa                 
                     
HRUŠOVANY – odstavná stání                    
Výstavba nových odstavných stání ze zámkové dlažby v Hrušovanech pro nedostatečné parkovací kapacity pro obyvatele tamního sídliště. Zhotovení nového vjezdu z hlavní komunikace.   Uvodní-fotoH                
                     
JAHODOVÁ – vodovodní přípojka                     
Zhotovení nové vodovodní přípojky pro objekty v areálu SOU Jahodová z důvodu úniku vody vlivem stáří materiálu stávající vodovodní přípojky.    Uvodni-fotoJ                
                     
AVION – rekonstrukce jednotky KLER                     
Redukce prostor obchodní jednotky KLER v Avion Shopping parku Brno. Stavba oplechované bezpečnostní SDK příčky s dvojím opláštěním.   Uvodní-fotoA                

 

 

Kontakt

PASAD, s. r. o.
Kostelíček 29
628 00, Brno - Líšeň
tel.: (+420) 604 259 926
mail: pasad@seznam.cz